Dr. Mehmet Asri | Ameliyatsız fıtık tedavisi
0312 232 57 56

Manipülasyon Tedavisi

Manipülasyon Tedavisi

Manipülasyon tedavisinde yurdumuzdaki geleneksel tedavi yöntemlerini, İngiltere ve Almanya’daki çalışmalarla birleştirerek uygulamaktayız. Uygulanan tedavi tek seanstır.
Bel fıtığı hastalarında yatar pozisyonda hasta hazırlandıktan sonra bele ve bacağa şekiller verdirerek arızalı disk manipülasyon ile yerine oturtulur. Bu disk oturmasını hasta ağrısız şekilde hisseder. Ağrısız ve sızısız olması için kullanılan ilaç ve kremler sayesinde manipülasyonun sıkıntısız olması sağlanmaktadır.
Boyun fıtıklarında ise hasta oturur pozisyondayken uygulanan bir tekniktir. Baş, boyun ve kollarına uygun çeşitli pozisyonlar verdirerek, arızalı diskin tedavisi sağlanır.
Anlatılan pozisyon ve tekniklerin uygulanabilmesi uzun yılların getirdiği tıp bilgisi, tecrübe ve deneyim gerektirir. Bu yüzden her hasta ve hastalık ilgili hekimce değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonucunda gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Sağlıklı olmanız dileği ile.

Manipulation Therapy

We are applying traditional therapy methods implemented in our country by combining with studies conducted in England and Germany, in manipulation therapy. Therapy applied is one session.
In herniated disc patients, after the patient is prepared in lying position, defective disc is seated with manipulation by shaping low back and leg. Patient does not feel any pain while seating this disc. Manipulation is provided without distress thanks to drug and cream used for making therapy pain and ache free.
In cervical disc hernia, it is a technique applied while patient is at sitting position. Defective disc is treated by giving various proper positions to head, neck and arms.
Positions and techniques explained require medical knowledge, experience and practice acquired for long years. For this reason, each patient and disease should be evaluated by related physician. At the end of evaluation, necessary therapy should be applied.
We wish you healthy days.